DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT


Els trastorns d’aprenentatge són disfuncions neurològiques específiques que condicionen una falta d’habilitat per a un o més aprenentatges, en nens que tenen una intel·ligència normal.

 

TRASTORNS D’APRENENTATGE MÉS FREQÜENTS

 • Dislèxia.
 • Dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.
 • Discalcúlia.
 • Trastorn específic del desenvolupament del llenguatge (disfàsia).
 • Trastorn de l’aprenentatge no verbal.
 • Trastorns de l'aspectre autista.

 

QUÈ FER DAVANT UNA DIFICULTAT D’APRENENTATGE?


Davant la presència de dificultats escolars és important adreçar-se a un especialista per fer la valoració més adequada de la següent manera:


 • Avaluació psicopedagògica: valoració logopèdica i pedagògica. Valoració psicològica i psiquiàtrica si s'escau. 
 • Elaboració d'informe.
 • Diagnòstic.

 Una vegada conegut el diagnòstic, es recomana el tractament més adequatr per a cada cas:

 • Tractament cognitiu-conductual
 • Reeducació
 • Assessorament escolar i familiar
 • Reforç escolar
 • Seguiment de cada cas de forma periòdica per saber-ne l’evolució.