COM TREBALLEM?


A Decroly treballem tenint en compte la dificultat que cada nen presenta procurant que millori en aquells punts. Entenem la intel·ligència com un conjunt de capacitats que poden variar al llarg del temps en funció de les circumstàncies.  Per això, intentem que cada nen conegui quines són les seves capacitats, els recursos i habilitats de les que disposa per tal de poder potenciar les seves capacitats.

 

Els professionals del centre treballem coordinadament per poder donar una atenció molt més amplia i acurada a cada cas. Així mateix, valorem quin és el millor professional per cada nen en funció de les necessitats que presenti.