• Diagnòstic i tractament de dificultats d'aprenentatge.
  • Servei de logopèdia.
  • Servei de psicologia infanto-juvenil. 
  • Escola de pares.
  • Formació per a docents.
  • Assessorament a pares.
  • Reforç escolar.
  • Tècniques d'estudi.
  • Idiomes.