ASSESSORAMENT A PARES


És un servei orientat a guiar als pares davant les dificultats en l'educació i funcionament familiar. 

 

En ocasions, el motiu de consulta amb el que acudeixen els pares a consulta es pot resoldre a través d'unes pautes i estratègies que permetran modificar aquelles dinàmiques familiars que poden fer que el problema o dificultat es mantingui.